Vrienden van het VAT

Met het oprichten van de ‘Vrienden van het Vrijzinnig AntwerpsTrefpunt‘ wordt getracht andere verenigingen, die de doelstellingen van de vzw VAT bijtreden, te betrekken bij de werking van ‘VAT– Out of a Box‘.

Het lidmaatschap bij de ‘Vrienden‘ geeft niet alleen een grote betrokkenheid bij het welslagen van dit project, maar het geeft daarbij ook voordelen! ‘VAT – Out of a Box‘ staat namelijk bij voorrang ter beschikking van de verenigingen die toetreden tot de ‘Vrienden van het VAT‘, uiteraard volgens beschikbaarheid en binnen de mogelijkheden van de initiatiefnemers.

Het lidmaatschap van de ‘Vrienden‘ bedraagt € 10/maand of € 120 op jaarbasis. Dit lidmaatschap is voorbehouden aan verenigingen. Individuele steun kan als Sympathisant.

IBAN Bankrekening VAT – Vrienden: BE 91 0017 8409 9576
BIC: GEBABEBB

Hier vind je meer informatie over het gebruik van het “Vrijzinnig AntwerpsTrefpunt – Out of a Box“.

Aanmeldingsformulier ‘Vrienden van het VAT‘.

Sympathisant

Steun Out of a Box uit sympathie...

Misschien kan het project ‘Vrijzinnig Antwerps Trefpunt – Out of a Box’ wel op jouw sympathie rekenen.

Wil je een steentje bijdragen tot het welslagen van het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, dat openstaat voor iedereen met een open, vrijzinnige en ruimdenkende geest? Dit kan door op basis van 12, 24 of 36 maanden, een vast bedrag (min. € 10/maand)  te storten op onze Vriendenrekening. Als 'Sympathisant' nodigen we je uit  op alle vooropeningen, vernissages, initiatieven van de vzw VAT en op een jaarlijkse sympathisantenavond.
Interesse? Vul dan het aanmeldingsformulier 'Ik steun' en stort je bijdrage op:

IBAN Bankrekening VAT – Vrienden: BE 91 0017 8409 9576
BIC: GEBABEBB

Vragen? Stuur dan een berichtje naar vrijzinnigantwerpstrefpunt@gmail.com.

Alvast bedankt voor je steun !

Sociaal Steunfonds Michel Oukhow

Bij de oprichting van vzw VAT – Vrijzinnig Antwerps Trefpunt – in 2010 werd een sociaal steunfonds opgericht, dat de naam kreeg van Michel Oukhow, één van de eerste bestuursleden van het Humanistisch Verbond en voorzitter van de afdeling Antwerpen.


Het Fonds Michel Oukhow heeft tot doel steun te verlenen aan maatschappelijke initiatieven die de humanistische vrijzinnige levensbeschouwing bevorderen op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie, door middel van financiële steun voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen.

De ondersteunde projecten moeten uitgevoerd worden op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten. Afwijkingen hierop kunnen enkel na een éénparige beslissing van het beheerscomité.


Nieuwe vrijzinnige verenigingen kunnen eveneens beroep doen op het Fonds Michel Oukhow teneinde hun opstart te vergemakkelijken.

Een aanvraag met motivering kan ingediend worden via e-mail naar vrijzinnigantwerpstrefpunt@gmail.com met als onderwerp Fonds Michel Oukhow.