Activiteiten @OutofaBoxActiviteiten

Out of a Box


Activiteiten georganiseerd door het Vrijzinning Antwerps Trefpunt

Activiteiten

Grijze Geuzen


Activiteiten georganiseerd door de Grijze Geuzen, met steun van District Antwerpen. De activiteiten vinden telkens plaats van 14 tot 17 u.

Het Vlaams-nationalisme tijdens de Tweede Wereldoorlog: collaboratie, repressie en beeldvorming

em. prof. dr. Bruno De Wever


3 juni 2024


De collaboratie behoort tot de best bestudeerde thema's in de academische historiografie. Toch blijven velen mythen voortleven doordat deze geschiedenis een grote impact heeft gehad op de naoorlogse samenleving. Vooral de collaboratie van het Vlaams-nationalisme heeft tot beroering geleid. Wat waren de beweegredenen om te collaboreren? Welke vormen nam de collaboratie aan? Wat was de verhouding tot de nationaalsocialistische ideologie? Hoe werd de collaboratie bestraft? Op deze en andere vragen geeft de lezing een antwoord.

Daguitstap Biesbosch


15 juni 2024


Uitgebreide info volgt.

Activiteiten

WILLEMSFONDS


Activiteiten georganiseerd door het Willemsfonds Antwerpen

Leesclub


31 mei 2024


Boekbespreking van "De reis van de wijze kat" van James

Norbury.


Deelname: € 5

Organisatie: Ria Peeters

Activiteiten

PARTNERVERENIGINGEN


Activiteiten georganiseerd door partnerverenigingen