Activiteiten @OutofaBoxActiviteiten

Out of a Box


Activiteiten georganiseerd door het Vrijzinning Antwerps Trefpunt

Zijn vormentaal draait rond het zo genoemde ‘Afgeronde Vierkant’, een rudimentaire vorm die zich situeert tussen een vierkant en een cirkel. Voor Tapiaco is het niet alleen een oervorm maar ook een
universeel symbool omwille van zijn eenvoud. Die onbepaalde vorm verwijst bovendien ook naar soortgelijke organische en anorganische structuren in de natuur. Bovendien is het patroon in alle simpliciteit terug te vinden in alle culturen, op alle continenten en dit door alle tijden
heen. Deze vormen inspireerden hem in het onderzoek naar andere bestaande objecten en omgevingen waarvan de geaardheid en het voorkomen aansluiten bij zijn vormentaal die hij dan plaatst in de context van uiteenlopende thema’s en dit via uiteenlopende technieken en toepassingen. Hij stelt daarbij de relatie tussen cirkel en vierkant in vraag maar distantieert
zich hierbij van elke geometrische interpretatie. Zodoende realiseerde hij over zowat 60 jaar een ruim aantal verscheiden reeksen met een grote productie tot gevolg. Hij realiseerde ongeveer een 50-tal individuele exposities en nam aan bijna 100 groepstentoonstellingen deel
in binnen- en buitenland.

Expo Targets & Ties

Tapiaco


De tentoonstelling is te bezoeken van 2 maart t/m 28 april, van woensdag t/m zaterdag, telkens van 14 u. tot 17 u.


Tapiaco genoot zijn artistieke vorming aan P.H.I.A.T.K. Hasselt en K.A.S.K. Antwerpen, in 1969 ontving hij een
specialisatiebeurs van Vlaamse Cultuur aan het A.V.U. in Praag en in 1979 een navorsingsbeurs aan het U.M.P.R.U.M. in diezelfde stad. Tot vandaag bleef hij ononderbroken als zelfstandig kunstenaar werkzaam waarbij hij, naast toegepaste kunsten met als hoofdactiviteit glas-in-lood, bedrukkingen op- en etsen van glas, actief is met ‘vrije’
expressie die in de voorbije decennia meer en meer aan belang toenam.


Omtrent Hugo Claus (... en de vrouwen)

Steef Verwée


Zondag 21 april om 14 u.


Een gezellige audio-visuele lezing, een confrontatie met Hugo Claus schrijver, dichter, duizendpoot … zijn levensloop, zijn werk, zijn vrouwen in een totaalprogramma met veel muziek, poëzie, projectie van    unieke archief-filmbeelden over HUGO CLAUS + en zijn geliefden, Elly Overzier + en kleine Thomas te Nukerke

Kitty Courbois + en ‘Vrijdag’, Maya Habraken +, Sylvia Kristel + als Emmanuelle, Veerle De Wit en zoveel meer

De filmbeelden worden ondersteund door liederen

getoonzet door Verwée op teksten van Claus op de filmfragmenten gezongen door Patricia Beysens en door Steef.

“……Een vriendelijke avondvullende causerie door een boeiend verteller die de schrijver persoonlijk heeft

gekend en er vaak mee samenwerkte”.


Inschrijven

Activiteiten

Grijze Geuzen


Activiteiten georganiseerd door de Grijze Geuzen, met steun van District Antwerpen. De activiteiten vinden telkens plaats van 14 tot 17 u.

Toneel: De reden waarom de oude man onder de tram liep


4 maart 2024


Een bij momenten hilarisch verhaal dat veel weg heeft van een thriller, met een oude man met dementie als een van de hoofdpersonages.

Vol zwarte humor, maar ook met pakkende duiding over dementie.

Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen en acteren. Bart Wils begeleidt hen virtuoos op de accordeon.

De Humanistische Rubens

em. prof. dr. Paul Huvenne


8 april 2024


De spreker vertelt over de subtiele details die hij in de schilderijen van Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 – Antwerpen, 1640) ontdekte. Ze doen vermoeden dat die beroemde barokschildertekenaar, tapijtontwerper en diplomaat als ‘humanist’ kan worden bestempeld.


Daguitstap Merksplas


27 april 2024


Uitgebreide informatie volgt.


Magisch Mali

Willie Van Peer


6 mei 2024


Wie heeft niet gehoord van de mysterieuze stad Timboektoe? Maar wat is zo geheimzinnigs aan die plek? Het land Mali kan zonder meer een magisch land worden genoemd. En niet alleen omdat magie in het dagelijkse leven er een aanzienlijke rol speelt. Maar ook vanwege zijn eeuwenoude geschiedenis en cultuur. Zijn architectuur, muziek, het literaire meesterwerk Sunjata, het marionettentheater, zijn taal, ze komen allemaal in deze lezing aan bod. Maar ook het schilderen met slijk uit de Niger-stroom op prachtige bogolan-doeken.

Een middag waarbij je het grijze Vlaanderen even vergeet, en ondergedompeld wordt in een wereld van warmte, kleur en … ja, vooral een wereld van verschil.


Meerdaagse reis De Veluwe (Nederland)


25-29 mei 2024


Het Vlaams-nationalisme tijdens de Tweede Wereldoorlog: collaboratie, repressie en beeldvorming

Bruno De Wever


3 juni 2024


De collaboratie behoort tot de best bestudeerde thema's in de academische historiografie. Toch blijven velen mythen voortleven doordat deze geschiedenis een grote impact heeft gehad op de naoorlogse samenleving. Vooral de collaboratie van het Vlaams-nationalisme heeft tot beroering geleid. Wat waren de beweegredenen om te collaboreren? Welke vormen nam de collaboratie aan? Wat was de verhouding tot de nationaalsocialistische ideologie? Hoe werd de collaboratie bestraft? Op deze en andere vragen geeft de lezing een antwoord.

Daguitstap Biesbosch


15 juni 2024


Uitgebreide info volgt.

Activiteiten

WILLEMSFONDS


Activiteiten georganiseerd door het Willemsfonds Antwerpen

Leesclub


31 mei 2024


Boekbespreking van "De reis van de wijze kat" van James

Norbury.


Deelname: € 5

Organisatie: Ria Peeters

Activiteiten

PARTNERVERENIGINGEN


Activiteiten georganiseerd door partnerverenigingen